AKAR KANTAR

Un Grubu / Otomasyon Paketleme

Üretim ve ürün verimliliğini arttırmak amacıyla ve ham maddelerin belirli oranlarda karışımını sağlamak için geliştirilmiştir. Tüm değerleri ölçer, kaydeder ve raporlayabilme imkanı sağlar. Fabrika otomasyon sistemine bağlanabildiği gibi manuel kullanımı da mevcuttur.Ürün Resim
Teknik Resim
Ürün Özellikleri